Thailandia: dopo legge marziale, esercito convoca fazioni rivali

Thailandia: dopo legge marziale, esercito convoca fazioni rivali