Pedofilia, Papa Ratzinger chiede perdono alle vittime