FMI, ipotesi prelievo forzoso sui conti correnti europei

FMI, ipotesi prelievo forzoso sui conti correnti europei