Fernando Verdasco Hits Wednesday’s Hot Shot in Barcelona