Yuzuru Hanyu, record a Sochi 2014 – Pattinaggio artistico