Mondiali Kazan 2015: Tania Cagnotto bronzo dai 3 metri