Abu Dhabi Tour 2015: percorso, planimetria, altimetria delle tappe